HOPE Today

HOPE Today / Tagalog

Hope Today aims to broadcast highlighted activities, programs and events conducted by the Adventist church and institutions in the Philippines which made impact to the ministry of its members and benefited the surrounding community.

Latest episodes

September 30, 2021

Masayang pagbati sa inyong lahat! Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon.

September 20, 2021

24 tao, nagpasyang magpabautismo matapos ang isan linggong pangangaral sa Quezon - September 17,2021

Hosts

Lilian Tiburcio
Lilian Tiburcio
Joel Sarmiento
Joel Sarmiento
Joel Sarmiento Jr.
Joel Sarmiento Jr.