Episode

HOPE Today | June 14, 2019  / Tagalog

Hope Today News Live - June 14, 2019

| Media Boot Camp, idinaos para palakasin ang Media Ministry sa teritoryo ng North Philippine Union Conference.

| Marriage Enrichment Seminar, magkahiwalay na ginanap sa Batangas at Laguna.

| Union-Wide Leader’s Convention, pinangunahan ng NPUC Children’s Ministries.

| ACS ng Batangas City Adventist Church, sumailalim sa Fire Brigade Training ng Bureau of Fire Protection.

| Health on Wheels, muling naghatid ng Health Expo sa Batangas City.

| Southern-Asia Pacific Division, idinaos ang Faith and Science Conference sa Naga View Adventist College.

| NPUC at SCLC, katuwang ng Hope Channel Philippines, inilunsad ang “Youth Talk” bilang bagong programang pangkabataan.

| Mga simbahan sa Distrito ng South Taguig, nagkaisa sa Evangelistic Meetings.

| Vacation Bible Experience, isinagawa ng Malaban Adventist Church sa isang Orphanage sa Biñan, Laguna.

At ang mga istorya ng buhay tampok sa mga Kwento ng Pag-asa ni Rio Sioson.

5 VIEWS Share 4

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!