Lesson 3 | "Ang Kalagayan ng Tao"
 

Oras ng Pag-aaral / October 16, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 3, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 2 | "Ang Tunggalian"
 

Oras ng Pag-aaral / October 09, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 1 | Si Apostol Pablo sa Roma
 

Oras ng Pag-aaral / October 02, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 1, 4th Quarter, 2017