Oras ng Pag aaral | 4th Quarter 2020 | Lesson 9 - Ang Iglesia at Ang Edukasyon
 

Oras ng Pag-aaral / November 23, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral | 4th Quarter 2020 | Lesson 8 - Ang Edukasyon at Pagtubos
 

Oras ng Pag-aaral / November 17, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 | Lesson 7 | Ang Pagsamba Ayun Sa Edukasyon
 

Oras ng Pag-aaral / November 11, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 6 - Higit Pang Mga Aralin Mula Sa Punong Guro
 

Oras ng Pag-aaral / November 04, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 5 - Si Hesus Bilang Punong Guro
 

Oras ng Pag-aaral / October 27, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 4 - Ang Mga Mata ng Panginoon: Ang Biblikal na Panana
 

Oras ng Pag-aaral / October 20, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 3 - Ang Kautusan Bilang Isang Guro
 

Oras ng Pag-aaral / October 13, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 2 - Ang Pamilya
 

Oras ng Pag-aaral / October 06, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Lesson 1 | Edukasyon Mula sa Hardin ng Eden
 

Oras ng Pag-aaral / September 29, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review