Lesson 7 | Ang Unang Misyonerong Paglalakbay Ni Pablo
 

Oras ng Pag-aaral / August 11, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 5 | Ang Pagkahikayat ni Pablo
 

Oras ng Pag-aaral / July 28, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 4 | Ang Unang Mga Pinuno Ng Iglesya
 

Oras ng Pag-aaral / July 21, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 3 | Buhay ng Unang Iglesya
 

Oras ng Pag-aaral / July 14, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 3, 3rd Quarter, 2018

 
Lesson 2 | Pentekostes
 

Oras ng Pag-aaral / July 07, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 1 | Kayo ang Magiging Aking mga Saksi
 

Oras ng Pag-aaral / June 30, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 1, 3rd Quarter, 2018