Lesson 3 -  Upang Sila'y Maging Isa
 

Oras ng Pag-aaral / October 13, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 3, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 2 - Mga Dahilan ng Hindi Pagkakasundo
 

Oras ng Pag-aaral / October 06, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 1 | Paglalang At Pagkakasala
 

Oras ng Pag-aaral / September 29, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 3rd Quarter, 2018