Lesson 8 - Pagkakaisa sa Pananampalataya
 

Oras ng Pag-aaral / November 17, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 7 - Kapag Lumitaw Ang Mga Pagtatalo-talo
 

Oras ng Pag-aaral / November 10, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 6 - Mga Larawan ng Pagkakaisa
 

Oras ng Pag-aaral / November 03, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 5 - Ang Karanasan Ng Pagkakaisa Sa Unang Iglesia
 

Oras ng Pag-aaral / October 27, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 4 - Ang Susi ng Pagkakaisa
 

Oras ng Pag-aaral / October 20, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 3 -  Upang Sila'y Maging Isa
 

Oras ng Pag-aaral / October 13, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 3, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 2 - Mga Dahilan ng Hindi Pagkakasundo
 

Oras ng Pag-aaral / October 06, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 1 | Paglalang At Pagkakasala
 

Oras ng Pag-aaral / September 29, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 3rd Quarter, 2018