Lesson 12 | Pagharap Sa Mga Maling Desisyon
 

Oras ng Pag-aaral / December 21, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 12, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 9 | Mga Pagsubok, Pagdurusa at Listahan
 

Oras ng Pag-aaral / November 23, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 9, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 8 | Ang Dios at Ang Tipan
 

Oras ng Pag-aaral / November 16, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 8, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 7 | Our Forgiving God
 

Oras ng Pag-aaral / November 14, 2019

Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 07, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 7 | Ang Ating Mapagpatawad Na Dios
 

Oras ng Pag-aaral / November 09, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 7, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 6 | Ang Pagbabasa ng Salita
 

Oras ng Pag-aaral / November 02, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 6, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 5 | Paglabag sa Espiritu ng Kautusan
 

Oras ng Pag-aaral / October 26, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 4 | Pagharap sa Oposisyon
 

Oras ng Pag-aaral / October 19, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 4, 4th Quarter, 2019

 
Lesson 3 | Panawagan ng Dios
 

Oras ng Pag-aaral / October 12, 2019

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 3, 4th Quarter, 2019