Lesson 13 - Huling Pagpapanumbalik Ng Pagkakaisa
 

Oras ng Pag-aaral / December 22, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 13, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 12 - Ang Organisasyon ng Iglesia at ang Pagkakaisa
 

Oras ng Pag-aaral / December 15, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 11 - Pagkakaisa At Pagsamba
 

Oras ng Pag-aaral / December 08, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 10 - Ang Pagkakaisa At Nasirang Mga Relasyon
 

Oras ng Pag-aaral / December 01, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 9 - Ang Pinakanakakahikayat Na Katibayan
 

Oras ng Pag-aaral / November 24, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 8 - Pagkakaisa sa Pananampalataya
 

Oras ng Pag-aaral / November 17, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 7 - Kapag Lumitaw Ang Mga Pagtatalo-talo
 

Oras ng Pag-aaral / November 10, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 6 - Mga Larawan ng Pagkakaisa
 

Oras ng Pag-aaral / November 03, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 4th Quarter, 2018

 
Lesson 5 - Ang Karanasan Ng Pagkakaisa Sa Unang Iglesia
 

Oras ng Pag-aaral / October 27, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 4th Quarter, 2018