Oras ng Pag-aaral | Lesson 11 | "Ang Pinili"
 

Oras ng Pag-aaral / December 13, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 10 | Mga Anak ng Pangako
 

Oras ng Pag-aaral / December 04, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 9 | "Walang Kahatulan"
 

Oras ng Pag-aaral / November 28, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 8 | "Sino ang Tao sa Roma 7?"
 

Oras ng Pag-aaral / November 20, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 7 | "Pagtatagumpay Laban sa Kasalanan"
 

Oras ng Pag-aaral / November 13, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 6 | Adam and Jesus
 

Oras ng Pag-aaral / November 10, 2017

Bisaya Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 06, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 6 | "Si Adan at Si Jesus"
 

Oras ng Pag-aaral / November 05, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 5 | "Ang Pananampalataya ni Abraham"
 

Oras ng Pag-aaral / October 28, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 4 | "Pag-aaring Ganap sa Pamamagitan ng Pananampalataya"
 

Oras ng Pag-aaral / October 23, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 4th Quarter, 2017