Lesson 13 - Isang Hakbang Sa Pananampalataya
 

Oras ng Pag-aaral / September 28, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Lesson 11 | Ang Pagbabahagi ng Kwento ni Jesus
 

Oras ng Pag-aaral / September 28, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Lesson 10 | Isang Kasabik-sabik na Paraan Para Makasangkot
 

Oras ng Pag-aaral / September 28, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Lesson 9 | Pagpapaunlad ng Isang Nagtatagumpay na Saloobin
 

Oras ng Pag-aaral / September 21, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Lesson 8 | Naglilingkod Gaya ni Jesus
 

Oras ng Pag-aaral / September 21, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Lesson 6 | Mga Walang Limitasyong Posibilidad
 

Oras ng Pag-aaral / August 01, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 6, 3rd Quarter, 2020

 
Lesson 5 | Pagsaksi na Nabigyang-kapangyarihan ng Espiritu
 

Oras ng Pag-aaral / July 26, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 3rd Quarter, 2020

 
Lesson 4 | Kapangyarihan ng Panalangin Pamamagitan Para sa Iba
 

Oras ng Pag-aaral / July 18, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 4, 3rd Quarter, 2020

 
Lesson 3 | Pagtingin sa Tao sa Pamamagitan ng mga Mata ni Jesus
 

Oras ng Pag-aaral / July 11, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 3, 3rd Quarter, 2020