Lesson 13 | Isang Komunidad ng mga Lingkod
 

Oras ng Pag-aaral / September 21, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 13, 3rd Quarter, 2019

 
Lesson 12 | Umiibig sa Kaawaan
 

Oras ng Pag-aaral / September 14, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 3rd Quarter, 2019

 
Lesson 11 | Pagsasakabuhayan ng Pag-asa Sa Pagdating
 

Oras ng Pag-aaral / September 07, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 3rd Quarter, 2019

 
Lesson 10 | Pagsasakabuhayan Ng Ebanghelyo
 

Oras ng Pag-aaral / August 31, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 3rd Quarter, 2019

 
Lesson 9 | Ministeryo Sa Iglesia Sa Bagong Tipan
 

Oras ng Pag-aaral / August 24, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 3rd Quarter, 2019

 
Lesson 8 | Ang Pinakamaliit sa mga Ito
 

Oras ng Pag-aaral / August 17, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 3rd Quarter, 2019

 
Lesson 7 | Si Jesus at ang mga Nangangailangan
 

Oras ng Pag-aaral / August 10, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 3rd Quarter, 2019

 
Lesson 6 | Sambahin ang Manlalalang
 

Oras ng Pag-aaral / August 03, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 3rd Quarter, August 3-9, 2019

 
Lesson 5 | Ang Sigaw ng Mga Propeta
 

Oras ng Pag-aaral / July 27, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 3rd Quarter, July 27 - August 2, 2019