Lesson 14 | "Nagmamalaki sa Krus"
 

Oras ng Pag-aaral / September 25, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 14, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 13 | "Ang Ebanghelyo at ang Iglesia"
 

Oras ng Pag-aaral / September 20, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 13, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 12 | Namumuhay sa Pamamagitan ng Espiritu
 

Oras ng Pag-aaral / September 11, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 11 | Kalayaan Kay Cristo
 

Oras ng Pag-aaral / September 04, 2017

Tagalog Adult Sabbath Schoo | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 10 | Ang Dalawang Tipan
 

Oras ng Pag-aaral / August 28, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 9 | Ang Pastoral na Apela ni Pablo
 

Oras ng Pag-aaral / August 24, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 8 | Mula sa Alipin Hanggang sa Tagapag Mana
 

Oras ng Pag-aaral / August 14, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 7 | Ang Daan Tungo Sa Pananampalataya
 

Oras ng Pag-aaral / August 10, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 6 | "Ang Prioridad ng Pangako"
 

Oras ng Pag-aaral / July 31, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 3rd Quarter, 2017