Lesson 13 | Ang Pagbabaling ng mga Puso sa Huling Panahon
 

Oras ng Pag-aaral / June 22, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 13, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 12 | Ano ang Nakita Nila sa Iyong Bahay
 

Oras ng Pag-aaral / June 15, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 11 | Mga Pamilya Ng Pananampalataya
 

Oras ng Pag-aaral / June 08, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 9 | Mga Panahon ng Pagkawala
 

Oras ng Pag-aaral / May 27, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 8 | Panahon ng Pagiging Magulang
 

Oras ng Pag-aaral / May 18, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 7 Mga Susi Para sa Pagkakaisa ng Pamilya
 

Oras ng Pag-aaral / May 11, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 2nd Quarter, 2019.

 
Lesson 6 | Ang Makaharing Awitin ng Pag-ibig
 

Oras ng Pag-aaral / May 04, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 5 | Matatalinong Payo Para sa mga Pamilya
 

Oras ng Pag-aaral / April 27, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 4 | Kapag Nag-iisa
 

Oras ng Pag-aaral / April 20, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 2nd Quarter, 2019