Lesson 13 | "Sa Pagbabalik ng ating Panginoong Hesus"
 

Oras ng Pag-aaral / June 23, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 13, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 10 | "Ang Amerika at ang Babilonia"
 

Oras ng Pag-aaral / June 04, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 9 | "Mga Pandaraya sa Huling Panahon"
 

Oras ng Pag-aaral / May 29, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 8 | "Pagsamba sa Manlalalang"
 

Oras ng Pag-aaral / May 19, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 7 | "Ang Mateo 24 at 25"
 

Oras ng Pag-aaral / May 12, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 6 | Ang "Pagbabago sa Kautusan"
 

Oras ng Pag-aaral / May 05, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 4 | "Ang Kaligtasan at ang Huling Panahon"
 

Oras ng Pag-aaral / April 23, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 3 "Si Jesus at ang Aklat ng Apocalipsis"
 

Oras ng Pag-aaral / April 16, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 3, 2nd Quarter, 2018

 
Lesson 2 | "Si Daniel at ang Pagtatapos ng Panahon"
 

Oras ng Pag-aaral / April 09, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 2nd Quarter, 2018