Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 13 - Langit Edukasyon at Walang Hanggang Pag-aaral
 

Oras ng Pag-aaral / December 21, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 12 - Sabbath
 

Oras ng Pag-aaral / December 21, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral | 4th Quarter 2020 | Lesson 11 - Ang Kristiyano At Ang Trabaho
 

Oras ng Pag-aaral / December 07, 2020

Tagalog Adult Sabbath School

 
Oras ng Pag aaral | 4th Quarter 2020 | Lesson 10 - Edukasyon Sa Sining at Siyensya
 

Oras ng Pag-aaral / December 01, 2020

Tagalog Adult Sabbath School

 
Oras ng Pag aaral | 4th Quarter 2020 | Lesson 9 - Ang Iglesia at Ang Edukasyon
 

Oras ng Pag-aaral / November 23, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral | 4th Quarter 2020 | Lesson 8 - Ang Edukasyon at Pagtubos
 

Oras ng Pag-aaral / November 17, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 | Lesson 7 | Ang Pagsamba Ayun Sa Edukasyon
 

Oras ng Pag-aaral / November 11, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 6 - Higit Pang Mga Aralin Mula Sa Punong Guro
 

Oras ng Pag-aaral / November 04, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral - 4th Quarter 2020 - Lesson 5 - Si Hesus Bilang Punong Guro
 

Oras ng Pag-aaral / October 27, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review