Lesson 13 | Ginawa Kong Bago Ang Lahat Ng Mga Bagay
 

Oras ng Pag-aaral / March 23, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 13, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 12 | Ang Paghuhukom sa Babilonia
 

Oras ng Pag-aaral / March 16, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 11 | Ang Huling Pitong Mga Salot
 

Oras ng Pag-aaral / March 09, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 9 | Si Satanas at ang Kanyang mga Kaalyado
 

Oras ng Pag-aaral / February 23, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 8 | Si Satanas, Isang Kaaway na Talunan
 

Oras ng Pag-aaral / February 16, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 7 | Ang Pitong Mga Trumpeta
 

Oras ng Pag-aaral / February 09, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 6 | Ang Natatakang Bayan ng Diyos
 

Oras ng Pag-aaral / February 02, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 5 | Ang Pitong Tatak
 

Oras ng Pag-aaral / January 26, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 4 | Karapatdapat ang Kordero
 

Oras ng Pag-aaral / January 19, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 1st Quarter, 2019