Lesson 13 | "Ang mga Bunga ng Pagiging Katiwala"
 

Oras ng Pag-aaral / March 27, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 13, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 12 | "Ang mga Kaugalian ng Isang Katiwala"
 

Oras ng Pag-aaral / March 21, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 11 | "Utang: Pang-araw-araw na Desisyon"
 

Oras ng Pag-aaral / March 13, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 10 | "Ang Papel ng Pagiging Katiwala"
 

Oras ng Pag-aaral / March 06, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 9 | "Mga Handog ng Pasasalamat"
 

Oras ng Pag-aaral / February 27, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 9, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 8 | "Ang Epekto ng Pag-iikapu"
 

Oras ng Pag-aaral / February 20, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 7 | "Katapatan sa Diyos"
 

Oras ng Pag-aaral / February 12, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 6 | "Mga Palatandaan ng Isang Katiwala"
 

Oras ng Pag-aaral / February 05, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 1st Quarter, 2018

 
Lesson 5 | "Mga Katiwala Matapos ang Eden"
 

Oras ng Pag-aaral / January 30, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 1st Quarter, 2018