Oras ng Pag-aaral / 3rd Quarter 2018 + Sermon

Lesson 2 | Pentekostes
 

Oras ng Pag-aaral / July 07, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 3rd Quarter, 2017

 
Lesson 1 | Kayo ang Magiging Aking mga Saksi
 

Oras ng Pag-aaral / June 30, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 1, 3rd Quarter, 2018