Oras ng Pag-aaral / 4th Quarter 2017 + Music

Oras ng Pag-aaral | Lesson 11 | "Ang Pinili"
 

Oras ng Pag-aaral / December 13, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 4th Quarter, 2017

 
Lesson 1 | Si Apostol Pablo sa Roma
 

Oras ng Pag-aaral / October 02, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 1, 4th Quarter, 2017