Oras ng Pag-aaral / 2nd Quarter 2017 + Bible

Lesson 12 | Ang Araw ng Panginoon
 

Oras ng Pag-aaral / June 13, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 12, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 11 | Mga Bulaang Guro
 

Oras ng Pag-aaral / June 08, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 11, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 10 | Propesiya at ang Banal na Kasulatan
 

Oras ng Pag-aaral / June 01, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 10, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 8 | Si Jesus sa mga Sulat ni Pedro
 

Oras ng Pag-aaral / May 15, 2017

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 6 | Pagdurusa Para kay Kristo
 

Oras ng Pag-aaral / May 03, 2017

Tagalog Sabbath School Lesson, Weekly Bible Lesson Review, Lesson 6, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 5 | Nabubuhay Para sa Diyos
 

Oras ng Pag-aaral / April 25, 2017

Tagalog Sabbath School Lesson, Weekly Bible Lesson Review, Lesson 5, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 4 | Mga Relasyong Sosyal
 

Oras ng Pag-aaral / April 25, 2017

Tagalog Sabbath School Lesson, Weekly Bible Lesson Review, Lesson 4, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 3 | Isang Maharlikang Pagkapari
 

Oras ng Pag-aaral / April 25, 2017

Tagalog Sabbath School Lesson, Weekly Bible Lesson Review, Lesson 3, 2nd Quarter, 2017

 
Lesson 2| Ang Manang Di nasisira
 

Oras ng Pag-aaral / April 25, 2017

Tagalog Sabbath School Lesson, Weekly Bible Lesson Review, Lesson 2, 2nd Quarter, 2017