Oras ng Pag-aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 3 - Kapag Gumuho Na Ang Mundo Mo
 

Oras ng Pag-aaral / January 12, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 2 - Krisis Sa Pamumuno
 

Oras ng Pag-aaral / January 12, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag-aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 1 - Krisis Sa Pagkakakilanlan
 

Oras ng Pag-aaral / January 04, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review