Lesson 8 | Panahon ng Pagiging Magulang
 

Oras ng Pag-aaral / May 18, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 8, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 7 Mga Susi Para sa Pagkakaisa ng Pamilya
 

Oras ng Pag-aaral / May 11, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 7, 2nd Quarter, 2019.

 
Lesson 6 | Ang Makaharing Awitin ng Pag-ibig
 

Oras ng Pag-aaral / May 04, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 6, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 5 | Matatalinong Payo Para sa mga Pamilya
 

Oras ng Pag-aaral / April 27, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 5, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 4 | Kapag Nag-iisa
 

Oras ng Pag-aaral / April 20, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 3 | Paghahanda para sa Pag-babago
 

Oras ng Pag-aaral / April 13, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 3, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 2 | Mga Pagpiling Ating Ginagawa
 

Oras ng Pag-aaral / April 06, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 2nd Quarter, 2019

 
Lesson 1 | Ang Mga Ritmo Ng Buhay
 

Oras ng Pag-aaral / March 30, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 1, 2nd Quarter, 2019