Lesson 4 | Karapatdapat ang Kordero
 

Oras ng Pag-aaral / January 19, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 4, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 3 | Mga Mensahe ni Hesus sa Pitong Iglesia
 

Oras ng Pag-aaral / January 12, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 3, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 2 | Sa Gitna ng mga Ilawan
 

Oras ng Pag-aaral / January 05, 2019

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 2, 1st Quarter, 2019

 
Lesson 1 | Ang Ebanghelyo mula sa Patmos
 

Oras ng Pag-aaral / December 30, 2018

Tagalog Adult Sabbath School | Weekly Bible Lesson Review | Lesson 1, 1st Quarter, 2019