Episode 13: Kay Joshua
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 12: Si Caleb
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 11: Si Daniel
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 10: Si David at si Goliath
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 9: Ang Bayan ng Israel
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 8: Joseph in Jeopardy
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 7:  Ang Mapagbigay na Ama
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 6:  Generosity in Worship
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 5: Ang Lalaking si Andrew
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017