Episode 13 | Ang Wakas ng Kasalanan
 

Alam Mo Ba? / December 24, 2017

 
Episode 12 | Ang Ikalawang Pagparito ni Kristo
 

Alam Mo Ba? / December 17, 2017

 
Episode 11 | Ministeryo ni Kristo
 

Alam Mo Ba? / December 10, 2017

 
Episode 10 | Ang Pagiging Katiwala
 

Alam Mo Ba? / December 03, 2017

 
Episode 9 | Ang Kautusan ng Diyos
 

Alam Mo Ba? / November 26, 2017

 
Episode 8 | Mga Kaloob ng Espirito
 

Alam Mo Ba? / November 19, 2017

 
Episode 7 | Bautismo at Hapunan ng Panginoon
 

Alam Mo Ba? / November 12, 2017

 
Episode 6 | Ang Iglesia
 

Alam Mo Ba? / November 05, 2017

 
Episode 5 | Kaligtasan
 

Alam Mo Ba? / October 29, 2017