Lesson 6 | Mga Walang Limitasyong Posibilidad
 

Oras ng Pag-aaral / August 01, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 6, 3rd Quarter, 2020

 
Lesson 5 | Pagsaksi na Nabigyang-kapangyarihan ng Espiritu
 

Oras ng Pag-aaral / July 26, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 3rd Quarter, 2020

 
"Must Trials Come?"
 

Let's Pray Pilipinas / July 23, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
"Nutrition Is Wealth"
 

Let's Pray Pilipinas / July 22, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Lesson 4 | Kapangyarihan ng Panalangin Pamamagitan Para sa Iba
 

Oras ng Pag-aaral / July 18, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 4, 3rd Quarter, 2020

 
"Kini O Kana"
 

Let's Pray Pilipinas / July 16, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
"Rescue the Perishing"
 

Let's Pray Pilipinas / July 15, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Lesson 3 | Pagtingin sa Tao sa Pamamagitan ng mga Mata ni Jesus
 

Oras ng Pag-aaral / July 11, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 3, 3rd Quarter, 2020

 
Lesson 2 | Kaakit-akit Na Mga Saksi...
 

Oras ng Pag-aaral / July 04, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 2, 3rd Quarter, 2020