Let's Pray Pilipinas | November 26, 2020 | "Lead Us Not Into Temptation"
 

Let's Pray Pilipinas / November 26, 2020

"Lead Us Not Into Temptation"

 
Let's Pray Pilipinas | November 25, 2020 | "Freedom In Forgiveness"
 

Let's Pray Pilipinas / November 25, 2020

"Freedom In Forgiveness"

 
Let's Pray Pilipinas | November 24, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / November 24, 2020

Let's Pray Pilipinas | November 24, 2020

 
Oras ng Pag aaral | 4th Quarter 2020 | Lesson 9 - Ang Iglesia at Ang Edukasyon
 

Oras ng Pag-aaral / November 23, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Let's Pray Pilipinas | November 23, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / November 23, 2020

Let's Pray Pilipinas | November 23, 2020

 
Let's Pray Pilipinas | November 22, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / November 23, 2020

Let's Pray Pilipinas | November 22, 2020

 
Let's Pray Pilipinas | November 21, 2020 | "Algophobia: Fear of Pain"
 

Let's Pray Pilipinas / November 23, 2020

"Algophobia: Fear of Pain"

 
Let's Pray Pilipinas | November 20, 2020 | "Pagbangon"
 

Let's Pray Pilipinas / November 20, 2020

"Pagbangon"

 
Let's Pray Pilipinas | November 19, 2020 | "Tearless Days"
 

Let's Pray Pilipinas / November 20, 2020

"Tearless Days"