Lesson 2 | Ang Pinagmulan at Likas na Katangian ng Biblia
 

Oras ng Pag-aaral / April 04, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 2, 2nd Quarter, 2020

 
"Staying Connected"
 

Let's Pray Pilipinas / April 04, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Lesson 1 | Ang Kaibahan ng Biblia
 

Oras ng Pag-aaral / March 28, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 1, 2nd Quarter, 2020

 
"Asymptomatic Christians"
 

Let's Pray Pilipinas / March 26, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
"Travel With Care
 

Let's Pray Pilipinas / March 25, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Lesson 13 | Mula sa Alabok Tungo sa mga Bituin
 

Oras ng Pag-aaral / March 21, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 12, 1st Quarter, 2020

 
"Fear NOT Panic NOT"
 

Let's Pray Pilipinas / March 21, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
PSKW | March 21, 2020
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / March 21, 2020

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
HOPE Today | March 20, 2020
 

HOPE Today / March 20, 2020

HOPE Today is live every Friday at 8:00pm to 9:00pm