Lesson 10 | Ang Biblia Bilang Kasaysayan
 

Oras ng Pag-aaral / May 30, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 10, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 9 | Paglikha Ang Genesis Bilang Pundasyon Bahagi 2
 

Oras ng Pag-aaral / May 23, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 9, 2nd Quarter, 2020

 
"What it Takes to Volunteer: Passion"
 

Let's Pray Pilipinas / May 23, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Lesson 8 | Paglikha Ang Genesis Bilang Pundasyon Bahagi 1
 

Oras ng Pag-aaral / May 16, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 8, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 7 | Mga Wika, Teksto, at Konteksto
 

Oras ng Pag-aaral / May 09, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 7, 2nd Quarter, 2020

 
"What it takes to volunteer: Sacrifice"
 

Let's Pray Pilipinas / May 09, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
"Peace in Peril"
 

Let's Pray Pilipinas / May 07, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Lesson 6 | Bakit Kinakailangan Ang Interpretasyon
 

Oras ng Pag-aaral / May 02, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 6, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 5 | Sa Pamamagitan ng Kasulatan Lamang
 

Oras ng Pag-aaral / April 25, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 2nd Quarter, 2020